external image 4f71861633708.jpg

K A M O N T I P

noo.jpg

ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัวชื่อ : เด็กหญิง กมนทิพย์ นามสกุล ดีมังกร ชื่อเล่น : หนู
ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
วันเกิด : วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2540
ที่อยู่ : 4/1 ถ.ชลประทาน อ.โพธาราม ต.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
Email : kamontip016@hotmail.com
facebook : https://www.facebook.com/noo.reverse
คติพจน์ประจำใจ : ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด แล้วอนาคตจะดีเอง
หนังสือที่ชอบอ่าน : ประเภทนิยายแฟนตาซี, หนังสือเรียน
งานอดิเรก : อ่านหนังสือ,ถักผ้าพันคอ,ทำการบ้าน,เล่นคอม,ว่าง
อาหารที่ชอบ : ข้าวผัด

external image 1235998288.gif


ผลงานนักเรียน

external image 1243612723.jpg