การสร้างแบบสอบถามออนไลน์

ผู้เขียน ครูสามารถ เพ็งเลา
1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://spreadsheets.google.com/newform
2. ล็อกอินเข้าเว็บ โดยใช้ gmail
ScreenHunter_003.gif

3. กรอกหัวข้อแบบสอบถาม คำชี้แจง คำถามข้อที่ 1
ScreenHunter_004.gif
4. เลือกประเภทคำถาม มีตัวเลือกดังรูป พร้อมกำหนดรายละเอียด

ScreenHunter_005.gif
5. คลิกในช่องกำหนดให้เป็นคำถามที่ต้องตอบ แล้วคลิกปุ่ม เสร็จสิ้น
ScreenHunter_012.gif
6. สร้างคำถามข้อต่อไป โดยการเลือกปุ่มทำสำเนาทางด้านหลังของคำถาม แล้วแก้โจทย์และกำหนดรายละเอียดในคำถามข้อต่อ ๆ ไป
ScreenHunter_013.gif
7. ผลสำเร็จของแบบสอบถาม
ScreenHunter_014.gif
8. เลือกเมนู ดำเนินการเพิ่ม --> ฝัง
ScreenHunter_015.gif
9. คัดลอก Code ไปใช้ในเว็บของคุณ