++++++++++++++++++ สังคมแห่งการให้ และการแบ่งปัน ++++++++++++++++++

ข่าวประชาสัมพันธ์
inew.gifนักเรียนชั้น ม. 3/11 กรอกรายชื่อ

inew.gif นักเรียน ม. 3/12 กรอกรายชื่อ

h2.gif


inew.gif ตัวอย่างโครงงาน

inew.gifปิดเทอมนี้ เรามาเรียนรู้การสร้างงานด้วยโปรแกรม Construct 2 กันเถอะ


 • โปรแกรม Constuct2 เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการสร้างเกมโดยมีพื้นฐานมาจาก HTML5 ออกแบบมาเฉพาะเพื่อให้ง่าย
ต่อการสร้างเกม 2 มิติ การเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ ก็ง่ายมาก สามารถสร้างเกมได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมมาก่อน สามารถลดเวลาการพัฒนาเกมได้มาก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการในการทำเกม

 • ในปัจจุบัน นับได้ว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่าง SmartPhone และ Tablet ได้รับความนิยมอย่างมาก ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่โลกออนไลน์ได้
อย่างง่ายดาย บนฝ่ามือของตนเอง และนี้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ นักพัฒนาเว็บไซต์จำเป็นต้องพัฒนาเว็บ เพื่อรองรับการใช้งานบน MobileDevices ที่มีใช้งานหลากหลายรุ่น และอีกทั้งผู้ใช้งานยังต้องการการแสดงผล ในทุกๆ หน้าจอ Screen ให้เหมือนเดิม HTML5 จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวดังนั้นเอกสารฉบับนี้ ได้นำโปรแกรม Constuct2 มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนชนิด HTML5 เรามาเริ่มสร้างกันได้เลยอ่านต่อ


h2.gif

การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

สื่อการเรียนการสอน
 • ให้นักเรียนชั้น ม.3/13, ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3, ม.6/4, ม6/5 และ ม.6/6เข้าไปเพิ่มเติมในหน้าเว็บเพจของนักเรียน ในส่วนที่เป็นเมนูผลงานนักเรียนให้สร้างตาราง 2 คอลัมน์ โดยคอลัมน์แรกพิมพ์ค่าว่า "ชื่องาน" คอลัมน์ที่สองพิมพ์คำว่า "ผลงาน" แล้วนักเรียนนำผลงานของนักเรียนทุกชิ้น มาวางในเว็บเพจของตนเอง โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
  1. แก้ไขงานโดยเพิ่มข้อมูลในเฟรมสุดท้าย 2 รายการดังนี้ (หมายเหตุ อย่าวางตัวอักษรทับผลงาน และควรใช้สีที่ชัดเจน)
   1. พิมพ์ ชื่อ นามสกุล ชั้น และเลขที่ เช่น "นายสมหวัง อุสาหะ ชั้น ม.6/9 เลขที่ 80"
   2. พิมพ์ชื่อ โรงเรียน และจังหวัด โดยพิมพ์ดังนี้ "โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี"
  2. คงสภาพผลงานให้แสดงชื่อ นามสกุลและโรงเรียน ค้าง 20 เฟรม โดยคลิกขวาเลือก InsertKeyFrame เพิ่มต่อจากงานเดิมไปอีก 20 เฟรม เช่นงานเดิมเฟรมสุดท้ายคือเฟรมที่ 30 ก็ไปกระทำที่เฟรม 50
  3. ณ ที่เฟรม 50 ให้คลิกขวาเลือก Actions หรือกดคีย์ลัด F9
  4. แล้วพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ลงไป gotoAndPlay(1); แล้วปิดหน้าต่างที่พิมพ์
  5. บันทึกข้อมูลในชื่อไฟล์เดิมที่มีรหัสห้องและเลขที่ เช่น 6305MV แล้วดูผลงานใหม่อีกครั้งโดยการกด Ctrl+Enter ซึ่งจะได้ไฟล์ชื่อ 6305MV.SWF โดยอัติโนมัติ
  6. ดาวน์โหลดไฟล์ swfTOavi ไปลงในเครื่องเพื่อใช้แปลงไฟล์สกุล SWF เป็นสกลุ AVI
  7. ให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ http://www.youtube.com/ นักเรียนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกให้สมัครสมาชิกเพื่อใช้ในการอัพโหลดวิดีโอขึ้นเว็บ youtube
  8. นำผลงานของเราในเว็บ youtube มาแสดงในเว็บเพจตนเอง โดยมีขึ้นตอนดังนี้
   1. เข้าเว็บไซต์ http://krusamart.wikispaces.com/
   2. เลือกหน้าเว็บเพจของนักเรียน > เมนูผลงานนักเรียน
   3. เลือก Edit และคลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการนำผลงานมาวาง
   4. เลือกเมนู Widget > Vidio > Youtube
   5. เปิดแทบใหม่แล้วเข้าเว็บไซต์ http://www.youtube.com/ ค้นหาชื่องานที่เราอัพโหลดไว้
   6. คลิกเลือก แบ่งปัน (Share) > ฝัง (Embed)
   7. คัดลอก Code ทั้งหมดมาวางในเว็บไซต์ http://krusamart.wikispaces.com/ ในตำแหน่งที่จัดเตรียมไว้
   8. เลือกเมนู Save


h2.gifh2.gif
@ รางวัล คุรุสุดุดี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  • รับเกียรติบัตรพร้อมเข็มคุรุสดุดี จากพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

DSC_07821.jpg

@ รางวัลที่ภาคภูมิใจ ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูสอนดี" พุทธศักราช ๒๕๕๔ จังหวัดราชบุรี
good_teacher.gif

h2.gif
ผลการแข่งขันของนักเรียน
 • inew.gifสรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ระดับชาติ)
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
  • เป็นตัวแทนระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ๓ ทีม คือ
   • การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
    • ด.ช.นิตินนท์ เพ็งเลา ม.๓/๑๓
    • ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ท่าไว ม.๓/๑๓
   • การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับที่ ๔
    • ด.ช.คุณานนท์ เรียนชอบ ม.๓/๑๓
    • ด.ช.ชานนท์ ปาณรงค์ ม.๑/๑๓
   • และการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
    • ด.ญ.ธัญชนก พุทธไพบูลย์ ม.๓/๑๓
    • ด.ญ.วรัญญา ขุนทอง ม.๓/๑๓
DSC_0176.jpg


 • เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดระยองจำนวน ๑๒ ทีม ผลการแข่งขัน ได้เหรียญทอง ๕ ทีม เหรียญเงิน ๕ ทีม เหรียญทองแดง ๑ ทีม และเข้าร่วมแข่งขัน ๑ ทีม
  • การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
   • ด.ช.นิตินนท์ เพ็งเลา ม.๓/๑๓
   • ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ท่าไว ม.๓/๑๓
  • การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
   • ด.ช.คุณานนท์ เรียนชอบ ม.๓/๑๓
   • ด.ช.ชานนท์ ปาณรงค์ ม.๑/๑๓
  • และการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
   • ด.ญ.ธัญชนก พุทธไพบูลย์ ม.๓/๑๓
   • ด.ญ.วรัญญา ขุนทอง ม.๓/๑๓
DSC_0396.JPG

 • ขอแสดงความยินดีกับลูกโพธาฯ ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางคอมพิวเตอร์ "IT Genius" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 32 ทีม จากจังหวัด นครปฐม, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี
  • ทีมโพธาฯ นำโดย ด.ช.ภาคิน ดีศรี และด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ท่าไหว ม.3/13 ได้รับรางวัลรางรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่ ,เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 900 บาท

DSC_02081.jpg
 • ขอแสดงความยินดีกับลูกโพธาฯ ในการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 19 ทีม จากจังหวัดนครปฐม, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี
  • ทีมโพธาฯ นำโดย ด.ช.นิตินนท์ เพ็งเลา และด.ญ.วรัญญา ขุนทอง ม.3/13 ได้รับรางวัลรางรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ ,เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท
DSC_02221.jpg
 • ภาพความสำเร็จในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
DSC_02271.jpg

@ โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์กับหุ่นยนต์เคลื่อนที่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยนต์ซูโม ครั้งที่ 10 (ภาคกลาง)

ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 จังหวัดราชบุรี

 • - ขอแสดงความยินดีกับลูกโพธาฯ P.N. Team ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ
  • สมาชิกประกอบด้วย
   • ด.ช. สมบูรณ์ ชั้นทองคำ ม.2/13
   • ด.ช. สาฑิต จันทร์ทอง ม.2/13
   • ด.ช. ศิริชัย แย้มเกตุ ม.2/13
sumo1.jpg

@ โครงงานเกมคอมพิวเตอร์ Math Question

Math Question เป็นโปรแกรมที่ฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ในส่วนของโปรแกรมประกอบด้วยสองส่วน
ส่วนแรกเป็นเกมคิดเลข เป็นเกมที่ช่วยฝึกทักษะการหาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ ส่วนที่สองเป็นเกมคณิตคิดเร็ว
ใช้ฝึกทักษะในการแข่งขันคณิตคิดเร็วของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
post.gif
DOWNLOAD
หมายเหตุ ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

@"สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61"

 1. การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๖


  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล "เหรียญทอง ชนะเลิศ"


DSC_0240.JPG
ได้รับโล่จากท่าน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลิงค์ผลการแข่งขัน <<< คลิกได้เลย >>>

2. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ระดับชั้น ม.๑-๓

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล "เหรียญทอง ลำดับที่ 5"

DSC_0165.jpg

h2.gifinew.gifผลงานนักเรียนที่สร้างด้วย Wordpress

h31.gif

ชื่อเว็บ

h33.gif
นายทวนฤทธิ์ ทองกันยา และคณะ ม.6/1
อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
http://siamculturalpark.wordpress.com/
นายปณัฐ โพธิ์ทอง และคณะ ม.6/1
เที่ยวโพธาราม
http://photharamtravel.wordpress.com/
Benchamaporn Kribpeng ม.6/1
อุทยาน ร.2
http://kingrama2memorailpark.wordpress.com/
น.ส.ปุญชญา พุ่มไพศาลชัย ม.6/1
สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอจอมบึง
http://chombung55.wordpress.com/
ม.6/1
น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
http://suthatta1994.wordpress.com
นาย ธนากร เลิศเกียรติกุลและคณะ ม.6/1
ตลาดน้ำดำเนิน
http://dumnern.wordpress.com/
น.ส.กมลชนก ศิริวาสนคุณและคณะม.6/3
คนมอญในโพธาราม
http://konmonnaiphotharam.wordpress.com/
6/3
19ตำบลในโพธาราม
http://19photharam.wordpress.com/
นายณัฐธนินท์ เหวัน และคณะ ม.6/3
ดอกไม้ในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
http://phothaflower.wordpress.com/
นายอนุวัฒน์ สร้อยจีบ และคณะ ม.6/3
BookZone
http://bookzoneja.wordpress.com/
น.ส.พรพิมล เมทาง และคณะ ม.6/3
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย-ญวน
http://lovewiwigirls.wordpress.com/
นายณัฐพงศ์ แก้วดอนรี และคณะ ม.6/3
ผักสวนครัว
http://vegetables603.blogspot.com/
นายอยุทธพล แก้วมูล และคณะ ม.6/3
อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
http://hoonkeepuengsiam.wordpress.com/
นางสาวพิมพ์ผกา บุตรา และคณะ ม.6/3
ตลาดเก่า 117 ปี เจ็ดเสมียน
http://annoksh.wordpress.com/

@ การสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Krusamart.wikispaces.com
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเว็บเพื่อการศึกษา (ยินดีต้อนรับทุกท่าน)
 1. เข้า website krusamart โดยพิมพ์ URL >>> http://krusamart.wikispaces.com/
 2. คลิกเลือกเมนู Joinมุมบนด้านขวาของ website กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
  • UserName
  • Password
  • Email Address
  • Make a Wiki? เลือก No
ScreenHunter_025.gif
 1. แล้วคลิกปุ่ม Join
 2. จะปรากฎหน้า Request Membership ที่ส่วน Comment ให้ผู้สมัคร ดำเนินการกรอกข้อมูลที่แสดงตัวตนของผู้สมัคร เช่น
  1. ผู้สมัครที่เป็นนักเรียน ให้กรอกชื่อ, นามสกุล, ชั้น และเลขที่ เช่น นายสามารถ เพ็งเลา ม.3/13 เลขที่ 80
  2. ผู้สมัครที่เป็นบุคลทั่วไป ให้กรอกชื่อ, นามสกุล พร้อมที่อยู่แบบสั้น ๆ เช่น นายสามารถ เพ็งเลา ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี
 3. แล้วคลิกปุ่ม Requests membership
ScreenHunter_027.gif

h2.gif

ประชาสัมพันธ์ Sipa

[[rss url="http://www.sipa.or.th/more_news.php?cid=2&filename=index1" link="true" number="6"]]
[[rss url="http://www.matichon.co.th/rss/news_conspicuous.xml" link="true" description="true" number="6"]]
[[rss url="http://www.matichon.co.th/rss/news_sport.xml" link="true" number="6"]]
[[rss url="http://www.matichon.co.th/rss/news_entertainment.xml" link="true" number="6"]]กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8back.jpgตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120website : http://www.photha.ac.th , http://www.facebook.com/Photha2011e-Mail: photha2011@gmail.com