++++++++++++++++++ สังคมแห่งการให้ และการแบ่งปัน ++++++++++++++++++

ข่าวประชาสัมพันธ์
h2.gif
inew.gifารเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25ุ60
Dreamweaver CC กับการใช้งาน PHP และ MySQL

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Dreamweaver CC กับ ฺฺBoostrap3

นำมาจาก https://www.programmerthailand.com/แบบทดสอบ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25ุ60
 • ง21104 เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.5 หน่วย ห้อง ม.1/1, ม.1/7, ม.1/12 ,ม.1/13)
 • ง20223 งานกราฟิก (0.5 หน่วย ห้อง ม.1/1, ม.1/7, ม.1/12 ,ม.1/13)
 • ง23104 เทคโนโลยีสารสนเทศ (0.5 หน่วย ห้อง ม.3/13)
 • ง20226 การเขียนโปรแกรม 2 (0.5 หน่วย ห้อง ม.3/13)
 • ง30244 การสร้างภาพเคลื่อนไหว (1.0 หน่วย ห้อง ม.6/1, ม.6/2, ม.ุ6/3)
  • รายชื่อกลุ่ม ม.ุ6/1 โครงงานคอมพิวเตอร์ <<< คลิก >>>
  • รายชื่อกลุ่ม ม.ุ6/2 โครงงานคอมพิวเตอร์ <<< คลิก >>>
  • รายชื่อกลุ่ม ม.ุ6/3 โครงงานคอมพิวเตอร์ <<< คลิก >>

เอกสารประกอบการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 • การสร้างภาพเคลื่อนไหว (flash)
  • .ใบงานที่ 11.2 เรื่อง การนำไฟล์ภาพเคลื่อนไหวประกอบภาพเคลื่อนไหว (รถวิ่ง) ดาวน์โหลดไฟล์


h2.gif
สื่อการเรียนการสอน

 • เอกสารประกอบการสร้างแอพพลิเคชั่น
  • Chapter 1 Fundamental
  • Chapter 2 Debug and Run
  • Chapter 3 UI Design
  • Chapter 4 Code
  • Chapter 5 WebView for Flash
  • Chapter 6 Export
  • //ที่มา : กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิกา


h2.gif


h2.gif
@ รางวัล คุรุสุดุดี ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  • รับเกียรติบัตรพร้อมเข็มคุรุสดุดี จากพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

DSC_07821.jpg

@ รางวัลที่ภาคภูมิใจ ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูสอนดี" พุทธศักราช ๒๕๕๔ จังหวัดราชบุรี
good_teacher.gif

h2.gif
ผลการแข่งขันของนักเรียน
 • inew.gifสรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ระดับชาติ)
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
  • เป็นตัวแทนระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ๓ ทีม คือ
   • การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
    • ด.ช.นิตินนท์ เพ็งเลา ม.๓/๑๓
    • ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ท่าไว ม.๓/๑๓
   • การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) รางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับที่ ๔
    • ด.ช.คุณานนท์ เรียนชอบ ม.๓/๑๓
    • ด.ช.ชานนท์ ปาณรงค์ ม.๑/๑๓
   • และการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
    • ด.ญ.ธัญชนก พุทธไพบูลย์ ม.๓/๑๓
    • ด.ญ.วรัญญา ขุนทอง ม.๓/๑๓
DSC_0176.jpg


 • เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดระยองจำนวน ๑๒ ทีม ผลการแข่งขัน ได้เหรียญทอง ๕ ทีม เหรียญเงิน ๕ ทีม เหรียญทองแดง ๑ ทีม และเข้าร่วมแข่งขัน ๑ ทีม
  • การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
   • ด.ช.นิตินนท์ เพ็งเลา ม.๓/๑๓
   • ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ท่าไว ม.๓/๑๓
  • การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation) รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
   • ด.ช.คุณานนท์ เรียนชอบ ม.๓/๑๓
   • ด.ช.ชานนท์ ปาณรงค์ ม.๑/๑๓
  • และการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับที่ ๒
   • ด.ญ.ธัญชนก พุทธไพบูลย์ ม.๓/๑๓
   • ด.ญ.วรัญญา ขุนทอง ม.๓/๑๓
DSC_0396.JPG

 • ขอแสดงความยินดีกับลูกโพธาฯ ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางคอมพิวเตอร์ "IT Genius" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 32 ทีม จากจังหวัด นครปฐม, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี
  • ทีมโพธาฯ นำโดย ด.ช.ภาคิน ดีศรี และด.ช.ณรงค์ฤทธิ์ ท่าไหว ม.3/13 ได้รับรางวัลรางรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่ ,เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 900 บาท

DSC_02081.jpg
 • ขอแสดงความยินดีกับลูกโพธาฯ ในการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 19 ทีม จากจังหวัดนครปฐม, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี
  • ทีมโพธาฯ นำโดย ด.ช.นิตินนท์ เพ็งเลา และด.ญ.วรัญญา ขุนทอง ม.3/13 ได้รับรางวัลรางรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่ ,เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท
DSC_02221.jpg
 • ภาพความสำเร็จในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
DSC_02271.jpg

@ โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์กับหุ่นยนต์เคลื่อนที่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยนต์ซูโม ครั้งที่ 10 (ภาคกลาง)

ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 จังหวัดราชบุรี

 • - ขอแสดงความยินดีกับลูกโพธาฯ P.N. Team ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ
  • สมาชิกประกอบด้วย
   • ด.ช. สมบูรณ์ ชั้นทองคำ ม.2/13
   • ด.ช. สาฑิต จันทร์ทอง ม.2/13
   • ด.ช. ศิริชัย แย้มเกตุ ม.2/13
sumo1.jpg

@ โครงงานเกมคอมพิวเตอร์ Math Question

Math Question เป็นโปรแกรมที่ฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ในส่วนของโปรแกรมประกอบด้วยสองส่วน
ส่วนแรกเป็นเกมคิดเลข เป็นเกมที่ช่วยฝึกทักษะการหาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ ส่วนที่สองเป็นเกมคณิตคิดเร็ว
ใช้ฝึกทักษะในการแข่งขันคณิตคิดเร็วของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
post.gif
DOWNLOAD
หมายเหตุ ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

@"สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61"

 1. การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๖


  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล "เหรียญทอง ชนะเลิศ"


DSC_0240.JPG
ได้รับโล่จากท่าน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลิงค์ผลการแข่งขัน <<< คลิกได้เลย >>>

2. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ระดับชั้น ม.๑-๓

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล "เหรียญทอง ลำดับที่ 5"

DSC_0165.jpg

h2.gifinew.gifผลงานนักเรียนที่สร้างด้วย Wordpress

h31.gif

ชื่อเว็บ

h33.gif
นายทวนฤทธิ์ ทองกันยา และคณะ ม.6/1
อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
http://siamculturalpark.wordpress.com/
นายปณัฐ โพธิ์ทอง และคณะ ม.6/1
เที่ยวโพธาราม
http://photharamtravel.wordpress.com/
Benchamaporn Kribpeng ม.6/1
อุทยาน ร.2
http://kingrama2memorailpark.wordpress.com/
น.ส.ปุญชญา พุ่มไพศาลชัย ม.6/1
สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอจอมบึง
http://chombung55.wordpress.com/
ม.6/1
น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
http://suthatta1994.wordpress.com
นาย ธนากร เลิศเกียรติกุลและคณะ ม.6/1
ตลาดน้ำดำเนิน
http://dumnern.wordpress.com/
น.ส.กมลชนก ศิริวาสนคุณและคณะม.6/3
คนมอญในโพธาราม
http://konmonnaiphotharam.wordpress.com/
6/3
19ตำบลในโพธาราม
http://19photharam.wordpress.com/
นายณัฐธนินท์ เหวัน และคณะ ม.6/3
ดอกไม้ในโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
http://phothaflower.wordpress.com/
นายอนุวัฒน์ สร้อยจีบ และคณะ ม.6/3
BookZone
http://bookzoneja.wordpress.com/
น.ส.พรพิมล เมทาง และคณะ ม.6/3
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย-ญวน
http://lovewiwigirls.wordpress.com/
นายณัฐพงศ์ แก้วดอนรี และคณะ ม.6/3
ผักสวนครัว
http://vegetables603.blogspot.com/
นายอยุทธพล แก้วมูล และคณะ ม.6/3
อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
http://hoonkeepuengsiam.wordpress.com/
นางสาวพิมพ์ผกา บุตรา และคณะ ม.6/3
ตลาดเก่า 117 ปี เจ็ดเสมียน
http://annoksh.wordpress.com/

@ การสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Krusamart.wikispaces.com
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเว็บเพื่อการศึกษา (ยินดีต้อนรับทุกท่าน)
 1. เข้า website krusamart โดยพิมพ์ URL >>> http://krusamart.wikispaces.com/
 2. คลิกเลือกเมนู Joinมุมบนด้านขวาของ website กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
  • UserName
  • Password
  • Email Address
  • Make a Wiki? เลือก No
ScreenHunter_025.gif
 1. แล้วคลิกปุ่ม Join
 2. จะปรากฎหน้า Request Membership ที่ส่วน Comment ให้ผู้สมัคร ดำเนินการกรอกข้อมูลที่แสดงตัวตนของผู้สมัคร เช่น
  1. ผู้สมัครที่เป็นนักเรียน ให้กรอกชื่อ, นามสกุล, ชั้น และเลขที่ เช่น นายสามารถ เพ็งเลา ม.3/13 เลขที่ 80
  2. ผู้สมัครที่เป็นบุคลทั่วไป ให้กรอกชื่อ, นามสกุล พร้อมที่อยู่แบบสั้น ๆ เช่น นายสามารถ เพ็งเลา ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี
 3. แล้วคลิกปุ่ม Requests membership
ScreenHunter_027.gif

h2.gif

ประชาสัมพันธ์ Sipa

[[rss url="http://www.sipa.or.th/more_news.php?cid=2&filename=index1" link="true" number="6"]]
[[rss url="http://www.matichon.co.th/rss/news_conspicuous.xml" link="true" description="true" number="6"]]
[[rss url="http://www.matichon.co.th/rss/news_sport.xml" link="true" number="6"]]
[[rss url="http://www.matichon.co.th/rss/news_entertainment.xml" link="true" number="6"]]กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8back.jpgตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120website : http://www.photha.ac.th , http://www.facebook.com/Photha2011e-Mail: photha2011@gmail.com