@ การสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ Krusamart.wikispaces.com
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเว็บเพื่อการศึกษา (ยินดีต้อนรับทุกท่าน)
 1. เข้า website krusamart โดยพิมพ์ URL >>> http://krusamart.wikispaces.com/
 2. คลิกเลือกเมนู Joinมุมบนด้านขวาของ website กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
  • UserName
  • Password
  • Email Address
  • Make a Wiki? เลือก No
ScreenHunter_025.gif
 1. แล้วคลิกปุ่มJoin
 2. จะปรากฎหน้า Request Membership ที่ส่วน Comment ให้ผู้สมัคร ดำเนินการกรอกข้อมูลที่แสดงตัวตนของผู้สมัคร เช่น
  1. ผู้สมัครที่เป็นนักเรียน ให้กรอกชื่อ, นามสกุล, ชั้น และเลขที่ เช่น นายสามารถ เพ็งเลา ม.3/13 เลขที่ 8
  2. ผู้สมัครที่เป็นบุคลทั่วไป ให้กรอกชื่อ, นามสกุล พร้อมที่อยู่แบบสั้น ๆ เช่น นายสามารถ เพ็งเลา ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี
 3. แล้วคลิกปุ่ม Requests membership
ScreenHunter_027.gif